Grensarbeiders

Belangrijke informatie voor de GRENSARBEIDERS!!!

Indien u het belangrijk vindt om de eigen bijdrage bij ziekenhuisopname en andere medische kosten (remgeld) te vermijden, moeten wij u aanraden een passende hospitalisatieverzekering te hebben of af te sluiten. U kunt dit doen via uw mutualiteit of uw werkgever.

Als nauw betrokkene bij de Stichting Grensarbeid zijn wij goed op de hoogte van alles wat er speelt op het gebied van de grensarbeiders.

Grensarbeiders: Gezien de complexiteit wordt het tarief in overleg besproken.
U kunt rekening houden met een jaarbedrag tussen de € 200,-- en € 500,--. Deze tarieven zijn voor het invullen en berekenen van de Nederlandse en Belgische belastingbiljetten en eventuele bezwaarschriften.

Voor vragen over sociale uitkeringen, pensioenen en aanverwante financiele zaken hanteren wij een uurtarief dat in onze tarievenlijst is opgenomen.

Extra informatie voor de bijna oud-grensarbeider:

Zodra u met vroegpensioen in België gaat dient u vrijstellingen aan te vragen voor de premies volksverzekeringen in Nederland.  

Voor de premie van de AOW/ANW bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt hiervoor de formulieren downloaden op de site van de SVB of contact opnemen met: de Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, telefoon 020 6565352. 

Voor de vrijstelling van de AWBZ dient u contact te zoeken met het College voor Zorgverzekeringen. Het telefoonnummer hiervan is: (020) 797 8555. Zij zullen u dan de benodigde formulieren toesturen.  

Let erop dat u deze vrijstellingen aanvraagt voordat u uw eerste uitkering ontvangt, omdat de vrijstellingen normaal gezien niet met terugwerkende kracht verleend worden.

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws