Hypotheken

Wij zijn adviseurs op het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten en kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. U heeft de keuze uit alle hypotheekvormen en -constructies. 

Wij zijn zeer goed op de hoogte omtrent de gang van zaken voor de grensarbeider! In tegenstelling tot een groot aantal banken en adviseurs. Met name de berekening van bruto naar nettomaandlasten wordt vaak foutief weergegeven.

Deskundig advies

U kunt er van op aan dat uw belangen met kennis van zaken door ons behartigd worden.
De berekeningen zijn gebaseerd op de (op dat moment van toepassing zijnde) fiscale regelgeving. Bij iedere berekening treft u een uitgebreide toelichting aan van de daarop voorkomende cijfers en uitgangspunten.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Vrijwel alle banken, spaarbanken, hypotheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en bouwfondsen hebben zich verplicht aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. Deze gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimumvoorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en de voorwaarden waarop hypotheken worden verstrekt aan moeten voldoen. De aan de consument verstrekte berekeningen van de aan de hypotheek verbonden lasten moeten onderling goed vergelijkbaar zijn. Bij overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

De diverse hypotheekberekeningen worden gemaakt in software van een een ongebonden softwareleverancier waaruit ook het objectieve karakter van ons kantoor blijkt.

Meer weten? Maak een afspraak.

Actueel Nieuws

  • Machtigingsregistratie Serviceberichten

    De belastingdienst heeft de afgelopen dagen brieven verzonden met als onderwerp machtigingsregistraties Serviceberichten. Dit wil zeggen dat wij als uw belastingadviseur uw toestemming nodig hebben om een kopie van uw belastingaanslagen te ontvangen.  

    Lees meer...  
  • nieuwe website

    Onze website wordt vernieuwd!

    Lees meer...
Meer nieuws