Procedure ziekmelding voor grensarbeiders

 

Tegenstellingen

De Belgische arbeidswetgeving is heel wat strenger dan de Nederlandse, waar het gaat om ziekmelding en controle op de aard en duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Nederlandse werknemers vinden de Belgische verplichtingen doorgaans ‘onvolwassen’ en eerder getuigen van wantrouwen van de Belgische werkgever. Andersom lijken Belgische werkgevers de Nederlandse realiteit overwegend eerder getuigen van een te ver doorgeslagen vrijheid van werknemers. Een baaldag lijkt in Nederland een verworven recht…

In Nederland wonende en in België tewerkgestelde werknemers dienen zich hoe dan ook te schikken naar de Belgische bepalingen en vice versa.

 

Ziekmelding bij weken in België

Om complicaties te voorkomen, is het aangewezen dat de in België tewerkgestelde grensarbeider zich bij ziekte zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan op de tweede dag van zijn arbeidsongeschiktheid, meldt bij het kantoor van het UWV van zijn woonplaats.

Gebruik hiertoe het telefoonnummer 0900-9294. Het is zeker handig bij het telefonisch aanmelden ook het burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) bij de hand te hebben, aangezien dit zal worden opgevraagd.

Tevens dient te worden meegedeeld bij welk Belgisch ziekenfonds (mutualiteit) men is aangesloten, bij voorkeur met vermelding van het aansluitingsnummer van het ziekenfonds. Dit staat vermeld op de SIS-kaart.

Vervolgens zal een reintegratiemedewerker binnen twee werkdagen de arbeidsongeschikte opzoeken en een attest verstrekken, of zal de arbeidsongeschikte een uitnodiging ontvangen om binnen vier dagen te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts.

 

Administratie

De AG-administratie registreert de ziekmelding in het IMF-systeem. Dit systeem genereert de formulieren E-115 en E-116. Via deze weg zullen onder meer de declaraties bij het Belgische orgaan worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt de administratie ten behoeve van de Belgische werkgever, voor een schriftelijke bevestiging van de ziekmelding. De administratie zal overigens ook laattijdige ziekmeldingen (na 48 uur) nog in behandeling nemen. In dat geval schrijft de AG-administratie hierover een brief aan het Belgische ziekenfonds.

 

Ziekmelding bij werken in Nederland

Om problemen te voorkomen, is het aangewezen dat de in Nederland tewerkgestelde grensarbeider in geval van ziekte zo spoedig mogelijk zijn direct leidinggevende hierover informeert. Die zal dan op zijn beurt de bedrijfsarts of de arts van de Arbo-dienst op de hoogte brengen. Die moet vaststellen of de ziekmelding al dan niet terecht is. De bedrijfsarts of de arbo-arts zal u daarom verzoeken om naar Nederland te komen voor een medische controle. Dit verzoek leidt in de praktijk wel eens tot problemen, aangezien niet elke zieke grensarbeider in staat is deze verplaatsing ook daadwerkelijk te maken.

 

Problemen

Wie met ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt geconfronteerd kan met uiteenlopende problemen worden geconfronteerd. Vandaag worstelen grensarbeider vaak met het gegeven dat ook hun werkgever of de bevoegde instantie (bijvoorbeeld UWV of Arbo-dienst) niet steeds goed weten welke rechten en plichten van toepassing zijn op grensarbeiders.

 

 

bron: De lage Landen (oktober 2007)

 

Actueel Nieuws

 • Let op: aangepaste openingstijden

  Per 10 juli wijzigt voor onbepaalde tijd onze telefonische bereikbaarheid. Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 staan wij graag te woord.

  De openingstijden van ons kantoor veranderen niet.

  Dringende zaken kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

  Met vriendelijke groeten,

  Hans Haulez, Serge Hoefnagels en medewerksters.

   

   
 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...
Meer nieuws