Voorlopige Teruggave 2010

 

Mocht u in 2009 een voorlopige teruggave ontvangen hebben en deze dient in 2010 gecontinueerd te blijven dan moet u ondertussen een nieuwe beschikking 'voorlopige aanslag 2010' ontvangen hebben van de Belastingdienst.

 

Heeft u een beschikking ontvangen, controleer deze dan of laat deze bij twijffel aan ons zien. 

 

 

Heeft u geen beschikking ontvangen, maar bent u van mening wel recht te hebben op een teruggave, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons kantoor zodat wij een en ander kunnen verwerken voor u.

 

Vraag hierbij naar Judith of Barbara.

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws