Spaarloon wordt afgeschaft

Vanaf 1 januari aanstaande (2012) is het niet meer mogelijk via het salaris te sparen in de spaarloonregeling.

Dat is wederom een versobering in de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te kunnen sparen. Binnen het spaarloon kunnen werknemers nu nog maximaal 613 euro per jaar belastingvrij sparen. Elke maand wordt er dan 51 euro van het brutoloon doorgesluisd naar een geblokkeerde spaarrekening. Veel mensen hebben de spaarloongelden gebruikt om de premie voor een spaarverzekering of lijfrenteverzekering te betalen. Er werd dan geld van de spaarloonrekening gedeblokkeerd en naar de verzekeringsmaatschappij doorgestort.

De verzekeringsmaatschappijen zullen ook na 1 januari de premie van u vragen. U heeft dan veelal de volgende mogelijkheden: de premie uit eigen middelen blijven betalen, de verzekering premievrij maken of de verzekering afkopen. Voordat u een wijziging doorgeeft aan de verzekeringsmaatschappij, adviseer ik u langs ons te komen om de diverse mogelijkheden en eventuele fiscale gevolgen te bespreken.

Voor die mensen die de spaarloongelden op de geblokkeerde rekening lieten staan, is er goed nieuws! De gelden zijn na 1 januari direct opvraagbaar en hoeven dus niet de bekende 4 jaren geblokkeerd te blijven staan.

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws