Aangepaste tarieven voor de belastingaangifte

Na 1 oktober wijzigen onze tarieven voor het invullen van de belastingaangifte.

In verband met de verhoging van de BTW van 19 naar 21% zullen wij onze tarieven met dezelfde 2% verhogen. Ons tarief exclusief BTW blijft dus hetzelfde!

 

Voor diegene die de spullen nog moeten inleveren, doe dat dan snel! Op onze belastingpagina staat de checklijst zodat u kunt controleren of alles compleet is. De tarievenlijst blijft op de site staan, deze wordt pas weer aangepast nadat wij de tarieven voor volgend jaar hebben vastgesteld.

Actueel Nieuws

 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...  
 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...
Meer nieuws