wel of geen toeslag?

De laatste tijd komen er geregeld vragen van mensen in verband met de toeslagen van de belastingdienst.

Hierbij willen wij u er op attent maken dat wij bij het verwerken van uw aangifte inkomstenbelasting niet automatisch bekijken of u recht heeft op een toeslag of dat uw toeslag wellicht te hoog/laag is geweest. Indien u wenst dat dit wel door ons gedaan wordt dan dient u dit zelf bij het afgeven van de gegevens te vermelden.

Wij zullen volgend voorjaar op de checklijst en tarievenlijst de keuzemogelijk aangeven.

Vooralsnog houdt dit dus ook in dat u zelf in de gaten moet houden of u in aanmerking komt voor o.a zorgtoeslag. U kunt op de site van de belastingdienst een proefberekening maken en bekijken of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Indien u wenst dat wij voor u de toeslagen aanvragen dan brengen wij hiervoor een factuur van € 50,-- excl. btw in rekening.

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met Judith of Barbara.

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws