Premie Zorgverzekering 2013

Stad Holland laat premie slechts licht stijgen

In tegenstelling tot eerdere voorspellingen, die melding maakten van premiestijgingen tussen de € 20,- en € 100,-, verhoogt Stad Holland de premie slechts licht.

 

De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2013 € 104,- per maand (€ 1.248,- per jaar). De maandpremie stijgt hiermee slechts € 0,50 ten opzichte van 2012.

 

 

 

Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.
 
 

De premie voor de basisverzekering stijgt minder dan verwacht


De toename van de zorgkosten en het overhevelen van kosten naar de basisverzekering zorgen ervoor dat de premie moet stijgen. Deze stijging wordt door het verhogen van het eigen risico en de introductie van een eigen bijdrage bij hoortoestellen enigszins verminderd.
Het succesvolle inkoopbeleid van alle zorgverzekeraars ten aanzien van geneesmiddelen heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten farmacie die in 2013 versterkt zal doorwerken. Wij houden bij de premievaststelling voor 2013 rekening met deze lagere kosten. Het hierboven genoemde onverwachte financiële voordeel in 2012 brengen we in mindering op de premie voor 2013.
Als gevolg van bovengenoemde factoren hoeft Stad Holland haar premie voor 2013 slechts licht te laten stijgen ten opzichte van die van 2012.

 

Premies aanvullende verzekeringen


De stijging in de premies van de aanvullende verzekering is zeer beperkt. Alleen daar waar nodig zijn verhogingen doorgevoerd. Voor de AV Zorg deLuxe is een kinderpremie geïntroduceerd. Tegelijkertijd is de premie voor volwassenen verlaagd.

De maandpremies bedragen in 2013: 

 

 vanaf 18 jaar

 tot 18 jaar

 Jongeren AV

€ 10,95

n.v.t.

 Standaard AV

€ 18,75

gratis

 Uitgebreide AV

€ 31,25

gratis

 Extra Uitgebreide AV

€ 43,50

gratis

 AV Zorg Riant

€ 51,25

gratis

 AV Zorg deLuxe

€ 96,50

€ 15,00

 

 

 

 VipPakket

 € 22,50

n.v.t.

 

 


 

 

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws