Kapitaalverzekering Eigen Woning

Tot 1 april 2013 kan een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering worden omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

Hierdoor moet de KEW worden aangewend voor de aflossing van de bestaande hypotheekschuld. Daardoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om de kapitaalsvrijstelling te verkrijgen in box 1 in plaats van de jaarlijkse heffing in box 3 over de waarde van de kapitaalverzekering.

Het gaat hier om bestaande kapitaalverzekeringen afgesloten vanaf 1 januari 2001. Immers, kapitaalverzekeringen daarvoor gesloten (zogenaamde pre-of brede herwaarderingsverzekeringen vallen al in box 1 met toepassing van de kapitaaluitkeringsvrijstelling).

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hans Haulez

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws