Verhoging assurantiebelasting per 1 maart

Op 1 maart 2011 wordt de assurantiebelasting verhoogd van 7,5% naar 9,7%. Het nieuwe tarief is van toepassing op premie die in 2011 vervalt. Het nieuwe tarief geldt ook als de verzekering na 1 januari 2011 ingaat, geprolongeerd wordt of wordt verlengd.

De verhoging geldt voor de meeste particulieren en zakelijke schadeverzekeringen. Bij reisverzekeringen geldt een verdeling; de premie berekend voor annulering en autohulp zijn wel belast, de premie voor ongevallen, bagage en ziektekosten niet.

Vrijstellingen
De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting:
Sommige verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting en die worden door deze wijziging niet geraakt. Dit zijn:
 • pensioenverzekeringen
 • ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
 • werkloosheidsverzekeringen
 • verzekeringen van zee- en binnenvaartschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privévliegtuig)
 • transportverzekeringen (o.a. goederenvervoer, vervoerdersaansprakelijkheid)
 • herverzekeringen
 • exportkredietverzekeringen.

Actueel Nieuws

 • nieuwe website

  Onze website wordt vernieuwd!

  Lees meer...  
 • de Aflosboete!

  Eigenwoningforfait: financieel te overzien

  Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

  Lees meer...
Meer nieuws